Dovolená

13.5.2022 - dovolená
Zástup: MUDr. Marie Dohnalová, Blansko,Gelhornova 9 tel.516 412 029