Sazebník výkonů

Seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění:

 

Výpis zdravotní dokumentace 200 Kč
Vyšetření a potvrzení žádosti o řidičské oprávnění 500 Kč
Prodloužení či rozšíření řidičského oprávnění 400 Kč
Vyšetření a potvrzení žádosti o držení střelné zbraně 500 Kč
Vyšetření a potvrzení k prodloužení držení střelné zbraně 400 Kč
Vstupní a výstupní prohlídky pro zaměstnavatele 500 Kč

Lékařské vyšetření a potvrzení profesní kvalifikace / svářečské kurzy, potravinářské průkazy, sportovní prohlídky, obsluha plyn. kotlů, vysokozd. vozíků

 500 Kč
Veškerá potvrzení pro studující 100 Kč
Výpis tiskopisu Oznámení o úrazu 200 Kč
Bodové ohodnocení úrazu pro pojišťovny či zaměstnavatele 200 Kč
Potvrzení rekondičních pobytů 100 Kč
Návštěva a kontrola pracovišť závodů 800Kč/hod.
Lékařská zpráva pro Policii 230 Kč
Aplikace injekce na vlastní žádost 50 Kč
Očkování na vlastní žádost nehrazené z veřejného zdravotního pojištění 150 Kč
Odběr krve na alkohol 150 Kč
Potvrzení o zavedení pečovatelské služby 100 Kč
Vyšetření a sepsání návrhu žadatele o umístění do domav důchodců či jiného sociálního zařízení 100 Kč
FSME + očkování 900 Kč
Potvrzení pro pracovní úřad 100 Kč
Očkování proti chřipce, + očkovací látka 400 Kč
Kultivační vyšetření moče 200 Kč
Kultivační vyšetření stolice 250 Kč
Kultivační vyšetření výtěru z krku 190 Kč
Kultivační vyšetření výtěru z nosu 180 Kč
Kultivační vyšetření sputa (BAL) 260 Kč

 

Ceny platné od 19.5.2021