Sazebník výkonů

Seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění:

Výpis zdravotní dokumentace 300 Kč
Vyšetření a potvrzení žádosti o řidičské oprávnění 800 Kč
Prodloužení či rozšíření řidičského oprávnění 600 Kč
Vyšetření a potvrzení žádosti o držení střelné zbraně 800 Kč
Vyšetření a potvrzení k prodloužení držení střelné zbraně 600 Kč
Vstupní a výstupní prohlídky pro zaměstnavatele 500 Kč

Lékařské vyšetření a potvrzení profesní kvalifikace / svářečské kurzy, obsluha plyn. kotlů, vysokozdvihných vozíků /

 500 Kč
Veškerá potvrzení pro studující 100 Kč
Výpis tiskopisu Oznámení o úrazu 300 Kč
Bodové ohodnocení úrazu pro pojišťovny či zaměstnavatele 300 Kč
Potvrzení rekondičních pobytů 200 Kč
Návštěva a kontrola pracovišť závodů - smluvní závodní lékařská péče 1000Kč/hod.
Lékařská zpráva pro Policii 300 Kč
Aplikace injekce na vlastní žádost 100 Kč
Očkování na vlastní žádost nehrazené z veřejného zdravotního pojištění 300 Kč
Odběr krve na alkohol 300 Kč
Potvrzení o zavedení pečovatelské služby 200 Kč
Vyšetření a sepsání návrhu žadatele o umístění do domav důchodců či jiného sociálního zařízení 200 Kč
Očkování proti klíšťové encefalitidě-dle aktuální ceny dodavatele-informace v ordinaci  
Potvrzení pro pracovní úřad 200 Kč
Očkovací látka proti chřipce včetně očkování-pro pacienty pod 65 let - dle aktuální ceny dodavatele  
Kultivační vyšetření moče pro samoplátce 200 Kč
Kultivační vyšetření stolice pro samoplátce 300 Kč
Kultivační vyšetření výtěru z krku pro samoplátce 250 Kč
Kultivační vyšetření výtěru z nosu pro samoplátce 250 Kč
Kultivační vyšetření sputa (BAL) pro samoplátce 300 Kč

Ceny platné od 1.4.2024